Vanaf nu nieuwe ongevallenverzekering!

Een ongeval is niet altijd te voorkomen en de gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Met onze nieuwe ongevallenverzekering verzekert u zichzelf van een uitkering als hij of zij blijvend invalide wordt of overlijdt als gevolg van dit ongeval. Daarnaast kunnen de gezinsleden ook meeverzekerd worden.

De ongevallenverzekering Idéaalpakket
De verzekering geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week en overal ter wereld. Krijgt u of één van de gezinsleden, een ongeval door bijvoorbeeld een val van de trap, een auto-ongeluk of doordat een hand in een machine komt. En raakt daardoor blijvend invalide of komt te overlijden? Dan verlenen wij éénmalig een uitkering. Deze uitkering kan vrij worden besteed. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerd bedrag. Bij blijvende invaliditeit is de uitkering ook afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Verzekerd bedrag rubriek A (overlijden)  Verzekerd bedrag rubriek B (blijvende invaliditeit)

€ 15.000                                                       € 35.000

Onze verzekering kent een verhoogde uitkering. Is de mate van blijvende invaliditeit meer dan 25%, dan geldt een hoger uitkeringspercentage, oplopend tot maximaal 225%. Dit betekent dat de uitkering bij volledige invaliditeit oploopt tot € 78.750.

Dekkingskenmerken

 • Aanvullende vergoedingen
  Als sprake is van een ongeval waarvoor onder de verzekering een uitkering voor overlijden of blijvende invaliditeit wordt verleend, vergoeden wij ook de aantoonbare en redelijke kosten die een direct gevolg zijn van het ongeval. Voorbeelden van verzekerde kosten die een direct gevolg zijn van het ongeval zijn kosten van tandheelkundige behandeling, (internationaal) ziekenvervoer en gezinshulp. Er geldt een maximum van € 3.500 voor alle kosten samen.
 • Daggeld
  Als een verzekerde in het ziekenhuis opgenomen wordt voor de behandeling van een ongeval, dan ontvangt hij/zij een extra vergoeding. Verzekerde ontvangt voor elke dag dat hij in het ziekenhuis is opgenomen een vast bedrag (€ 20 per dag, maximaal 60 dagen).
 • Repatriëring na overlijden
  Als een verzekerde ten gevolge van een ongeval tijdens een verblijf buiten Nederland overlijdt, vergoeden wij bovendien de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot naar Nederland. De maximale vergoeding bedraagt € 2.500 per verzekerde.
 • Uitvaartkosten
  Als wij een uitkering in verband met overlijden als gevolg van een ongeval verlenen, betalen wij bovendien de begrafenis- of crematiekosten tot maximaal € 5.000 per verzekerde.
 • Extra school-/studiejaar
  Kan een kind door een ongeval, dat hem of haar is overkomen, zijn/haar opleiding niet (volledig) volgen? En moet het kind daarom het school-/studiejaar overdoen? Dan keren we een vergoeding voor de in dat opleidingsjaar gemaakte studiekosten uit tot maximaal € 2.500.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, verzekeringsvoorwaarden en het productoverzicht op onze productpagina

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor