Peter Screenshot

Duurzaam verzekeren is continu afwegingen maken

Als van oorsprong idealistische verzekeraar zet AnsvarIdéa vol in op duurzaamheid. In de verzekeringswereld is dat echter makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het verzekeren van producten die vervuilend zijn? En hoe kun je met het beleggen van de premies een positieve impact maken? We spraken Ansvar-CEO Peter van Geijtenbeek over deze en andere dilemma’s waar je als duurzame verzekeraar mee te maken krijgt. 

Duurzaam verzekeren, kan dat eigenlijk wel?

“Aan verzekeren zitten op dit moment nog een aantal aspecten die niet zo heel duurzaam zijn. Als schadeverzekeraar verzeker je bijvoorbeeld auto’s die vervuilend zijn. Daarnaast is het nu nog heel moeilijk om na te gaan of de premies die we beleggen echt duurzaam geïnvesteerd worden.”  

Op welke manier proberen jullie het dan toch zo goed mogelijk te doen?

“We kiezen heel duidelijk voor de dingen die we belangrijk vinden. Het uitgangspunt is verantwoordelijk omgaan met de wereld om je heen. Het voorkomen van klimaatverandering is natuurlijk een heel belangrijk thema, en in het verlengde daarvan natuurbehoud, biodiversiteit en dierenwelzijn. Maar het is bij ons absoluut niet alleen maar groen, groen, groen. De verantwoordelijkheid zit volgens ons ook in de manier waarop je met mensen omgaat – met je personeel, relaties en klanten. Zo hebben we in het begin van de coronatijd de premies van een aantal ondernemers kwijtgescholden om te voorkomen dat er later grote schulden zouden ontstaan.” 

“De grote uitdaging is om de thema’s die je belangrijk vindt te vertalen naar de producten en diensten die je aanbiedt. En omdat je het nooit perfect kunt doen, moet je voortdurend afwegingen maken.”

Kun je een voorbeeld geven van zo’n afweging? 

“Zoals ik net al zei, is het verzekeren van auto’s niet iets wat je direct associeert met duurzaamheid. Zeker in het segment waarin onze roots liggen, het hogere, zijn de auto’s vaak niet erg zuinig. Je kunt dan zeggen: een Ferrari die 1 op 3 rijdt verzekeren we niet, maar dat vinden we een beetje aanmatigend. Wij kiezen er daarom voor om dure auto’s te blijven verzekeren, en het verschil te maken met de manier waarop. Zo zetten we vol in op elektrische auto’s, en zijn wij een van de eerste verzekeraars die hiervoor een speciale verzekering aanbieden. Dat slaat aan. Het aandeel elektrische auto’s – vol-elektrisch en hybride –  ligt in Nederland op ongeveer 5%, maar ligt in onze portefeuille al rond de 14%. Bij nieuwe klanten is dit zelfs al een kwart.” 

Maar aan elektrische auto’s zitten weer andere nadelen…

“Zolang elektrische auto’s nog niet helemaal op groene stroom rijden, rijden ze deels op fossiele energie die eerder in een elektriciteitscentrale is omgezet in elektriciteit. Maar zelfs als je hier rekening mee houdt, zijn elektrische auto’s beter voor het milieu. En ze stoten bijvoorbeeld geen fijnstof, stikstof en andere schadelijke deeltjes uit.”

“Daarnaast zijn voor de fabricage van accu’s van elektrische voertuigen delfstoffen als kobalt nodig, die gewonnen worden op een manier die vaak niet menswaardig en milieubewust is. Daarom zijn we, als eerste en enige financiële dienstverlener, aangesloten bij de Fair Cobalt Alliance. Deze organisatie zet zich in voor de verbetering van de omstandigheden rondom de mijnen. Ze zorgen voor onderwijs voor de kinderen en een respectabele beloning voor de mijnwerkers. Want alleen door voldoende te betalen, voorkom je dat kinderen alsnog de mijn in moeten en onderwijs kunnen genieten.”  

“Wij zijn natuurlijk geen partij in de productieketen, maar verzekeren het eindproduct. Daardoor hebben we minder invloed. Toch vinden we het belangrijk om dit mede te financieren, en zorgt het voor bewustwording over het feit dat er in elektrische auto’s stoffen verwerkt zijn die niet direct bijdragen aan een betere wereld.” 

En welke afwegingen moet je maken als het gaat om het investeren van premies?

“Wij proberen zo veel mogelijk in duurzame bedrijven en fondsen te beleggen. En niet alleen uit idealisme. Wij geloven namelijk dat bedrijven die goed zorgen voor mens en milieu de winnaars van de toekomst zijn, en dus de beste rendementen opleveren. We investeren in toenemende mate in groene obligaties en kijken altijd goed naar de debiteur. Op dit moment is een derde van onze beleggingen impactvol, wat betekent dat bedrijven een duurzaam doel hebben voor het geld.”   

“Naast obligaties en vastgoed investeren we in een aandelenfonds, waar je minder controle hebt over hoe je geld geïnvesteerd wordt. Dan moet je dus meer moeite doen. Wij betalen onze vermogensbeheerder bijvoorbeeld extra om te screenen of ons geld niet wordt geïnvesteerd in cosmetische bedrijven die dierproeven doen. En zo zijn er nog wel meer bedrijven en industrieën die niet direct aansluiten bij onze duurzame principes.”

”Aan de andere kant vinden we uitsluiten niet altijd de oplossing. Soms moet je juist investeren in bepaalde bedrijven om het beleid te beïnvloeden en ze in de juiste richting te helpen. Neem energiebedrijven die de transitie maken van fossiele brandstof naar duurzame energie.”

Kun je dat verschil als relatief kleine belegger wel maken?

“Als belegger die miljoenen in plaats van miljarden investeert, is het soms moeilijk om echt impact te maken. Wij zijn vaak één van de vele investeerders in een groter beleggingsfonds. Maar ook daarin kun je het verschil maken. Zo hebben we een aandelenfonds waarin wij zaten zover gekregen om niet meer in de tabaksindustrie te beleggen. Wij gaven aan dat dit voor ons belangrijk was, en de andere deelnemers vonden dit eigenlijk wel een goed punt. Toen zijn die fabrikanten uit het fonds gehaald.”

“Daarnaast zoeken we elkaar als verzekeraars steeds vaker op en steunen we elkaars initiatieven. Zo breng je grotere aandelenpakketten bij elkaar en kun je je gaan gedragen als activistische belegger. Op deze manier heb je dus ook als kleinere belegger invloed.” 

Is het moeilijk om jullie initiatieven op het gebied van duurzaamheid over te brengen?

“Wij denken zeker dat onze duurzame missie een grote groep klanten aanspreekt. Ons initiatief om geen cosmetische bedrijven te steunen sluit bijvoorbeeld perfect aan bij de cruelty-free producten die steeds populairder worden. Het is alleen lastig om alles wat we doen aan duurzaamheid over te brengen op de klant, omdat we onze verzekeringen alleen verkopen via assurantieadviseurs. Deze intermediairs hebben over het algemeen niets met dit verhaal. Ze zijn doorgaans adviseur geworden omdat ze affiniteit hebben met verzekeringsproducten, niet omdat ze zoveel hebben met duurzaamheid.”

“Toch kiezen we ervoor om te werken met tussenpersonen, omdat we vinden dat iedereen op het gebied van verzekeringen deskundig advies nodig heeft. Zelf een schade- of autoverzekering afsluiten lijkt misschien makkelijk, maar je overziet niet de hele markt en er zijn, zeker in ons segment, dingen waar je niet direct zelf aan denkt. Dit is volgens ons dus ook een vorm van je verantwoordelijkheid nemen.”

“Gelukkig zien we dat er steeds meer adviseurs zijn voor wie duurzaamheid een belangrijk thema is en die hierover het gesprek aangaan met de klant. Tien jaar geleden waren dit er nog maar een paar, maar nu zijn er steeds meer die dit omarmen. Dat is dus een hele mooie ontwikkeling.”

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor