Ongevallenverzekering

Een ongeval is niet altijd te voorkomen en de gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Met onze ongevallenverzekering verzekert u zichzelf van een uitkering als u blijvend invalide wordt of overlijdt als gevolg van dit ongeval. U kunt uw gezinsleden meeverzekeren.

De ongevallenverzekering Idéaalpakket

De verzekering geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week en overal ter wereld. Krijgt u, of één van uw gezinsleden, een ongeval door bijvoorbeeld een val van de trap, een auto-ongeluk of doordat uw hand in een machine komt? En raakt u daardoor blijvend invalide of komt u te overlijden? Dan verlenen wij eenmalig een uitkering. Deze uitkering kunt u vrij besteden.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerd bedrag. Bij blijvende invaliditeit is de uitkering ook afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

 

Verzekerd bedrag rubriek A (overlijden)

Verzekerd bedrag rubriek B (blijvende invaliditeit)

Ongevallenverzekering Idéaalpakket

€ 15.000

€ 35.000

Onze verzekering kent een verhoogde uitkering. Is de mate van blijvende invaliditeit meer dan 25%, dan geldt een hoger uitkeringspercentage, oplopend tot maximaal 225%. Dit betekent dat de uitkering bij volledige invaliditeit oploopt tot € 78.750.

Aanvullende vergoedingen

Als wij een uitkering verlenen voor een ongeval, dan kunt u een beroep doen op de volgende extra vergoedingen:

  • Aanvullende vergoedingen, bijvoorbeeld kosten van tandheelkundige hulp, ziekenvervoer, gezinshulp, woningaanpassing. Er geldt een maximum vergoeding van € 3.500 per ongeval.
  • Daggeld bij ziekenhuisopname. Deze vergoeding bedraagt € 20 per dag.
  • Repatriëring na overlijden tijdens een verblijf buiten Nederland (maximaal € 2.500 per verzekerde).
  • Uitvaartkosten (maximaal € 5.000 per verzekerde).
  • Extra school-/studiejaar wanneer uw kind door een ongeval zijn opleiding niet (volledig) kan volgen. De maximale vergoeding bedraagt € 2.500 per verzekerd kind, per ongeval.

Wat is niet of beperkt verzekerd?

Bent u op het moment van het ongeval ouder dan 75 jaar? Dan beëindigen wij de verzekering niet, maar wordt de uitkering gehalveerd.

In een aantal gevallen betalen wij nooit een uitkering. Dat is het geval als het ongeval bijvoorbeeld te maken heeft met molest, een natuurramp, snelheidswedstrijden, zelfdoding, waagstukken of gebruik van bedwelmende middelen. Ook wanneer verzekerde jonger is dan 23 jaar en een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer bestuurt doen wij geen uitkering. Ook het beoefenen van gevaarlijke sporten is van de dekking uitgesloten. U kunt dan onder andere denken aan paragliden, vechtsport, kitesurfen, parachutespringen, bungeejumpen het duiken naar een diepte van meer dan 40 meter.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, wilt u een offerte ontvangen of een verzekering afsluiten? Neemt u dan contact op met uw assurantiekantoor. Uw adviseur is u graag van dienst. Heeft u nog geen assurantieadviseur? Vind er dan één door hieronder op "vind een adviseur" te klikken.
De verzekeringskaart komt voort uit een Europese richtlijn. De verzekeringskaart helpt u in de oriëntatiefase op weg bij de keuze voor een verzekering. De verzekeringskaart biedt productinformatie. Er staat kort en bondig waarvoor de verzekering dekking biedt. Ook vindt u terug wat er van de verzekering is uitgesloten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor