AM Raymond Remy Femke Bakker 3173

Duurzaam vergroot onderscheidend vermogen adviseur

Bij steeds meer financiële dienstverleners groeit het besef dat duurzaamheid de nieuwe werkelijkheid is.

Maar hoewel het aanbod groene hypotheken steeds groter wordt, blijven schadeverzekeringsproducten achter. Terwijl juist een duurzaam verzekeringspakket als nicheproduct grote kansen biedt voor de  onafhankelijke adviseur.

Bij veel verzekeraars lijkt duurzaamheid zich vaak te beperken tot het beleggingsbeleid. De vraag hoe je het thema vertaalt naar schadeverzekeringen bleef lang onbeantwoord. AnsvarIdéa heeft die handschoen opgepakt met de auto- en woonverzekering van de Bewust-lijn, die nog dit jaar wordt uitgebreid met AVP. 

Ansvar is vanaf 2006 onderdeel van Turien Holding, samen met Turien & Co. Assuradeuren.
“Wij zijn assuradeur én verzekeraar. Deze combinatie maakt ons wendbaar, sterk en soms een tikje eigenwijs”, zegt Femke Bakker, financieel directeur van Turien Holding. Sinds de start van Ansvar in Nederland in 1967
is het van oorsprong Zweedse bedrijf een ideële verzekeraar. Bakker: “Ansvar verzekerde al vanuit een principiële gedachte voordat het populair werd.” Ansvar-accountmanager Raymond Remy vult aan: “Wij zijn geëvolueerd van een verzekeraar voor alleen geheelonthouders tot een betrokken verzekeraar voor de hele particuliere markt. Met aandacht voor de mens achter de polis en de samenleving.” “Net als andere partijen zetten wij met ons beleggingsbeleid hoog in op mvo en impactbeleggen”, vertelt Bakker. Maar beleggen is maar een van de pijlers van het duurzame beleid, dat zich ook vertaalt naar de interne organisatie en samenwerkingsverbanden. “Onze buitendienst rijdt elektrisch. Daarbij sluiten we onze ogen niet voor de problemen met de winning van grondstoffen voor accu’s. Wij zijn dan ook de eerste verzekeraar die is aangesloten bij de Fair Cobalt Alliance, die zich richt op betere werkomstandigheden in de mijnen en het milieu”, aldus Bakker.

Duurzame verzekeringen
Duurzame producten vormen de vierde en meest uitdagende pijler. Het eerste product was de rijgedragverzekering, om veiliger rijden te stimuleren. Daarvoor hebben verzekerden geen kastje in de auto nodig: de app is voldoende. Deze verzekering scoort nog niet zoals gehoopt; het is een leerproces. “In overleg met de adviseurs onderzoeken we hoe deze verzekering beter kan aansluiten bij hun advieswerkelijkheid.” De (door)ontwikkeling van Bewust-polissen is dan ook een vorm van cocreatie met partijen waarmee Ansvar samenwerkt. Aan de basis staan namelijk de inzichten en signalen van het intermediair, maar bijvoorbeeld ook een partij als de door Ansvar gesponsorde Brandwondenstichting.

Gemiste energieopbrengst 
"Uit deze samenwerking kwamen inzichten over de psychologische gevolgen van brandschade naar boven. Brand is niet alleen heel heftig aan de materiële kant, maar ook heel traumatisch. Daarvoor is soms weinig aandacht. Onze Bewust Woning- en inboedelverzekering vergoedt daarom hulp voor traumaverwerking”, zegt Bakker. De verzekering vergoedt bovendien zonder voorbehoud schade aan zonnepanelen, windtrbines en warmtepompen. En niet alleen de materiële schade, maar ook gemiste opbrengsten omdat er niet teruggeleverd kan worden.

Hogere schadevergoeding
De Bewust-lijn onderscheidt zich ook op de uitkering. “Spullen weggooien en nieuw kopen is veel belastender voor het milieu dan herstellen. Wij bieden de klant die keuze, ook als de kosten van herstel hoger zijn dan de dagwaarde”, zegt Remy. “De reparatie mag tot 15% meer kosten. En dat geldt ook voor duurzaam herbouwen.” Toch zie je die 15% niet terug in de premie. Die is maar een fractie hoger, wat mogelijk is dankzij het schadeverloop van de klanten die hiervoor kiezen. Sluit een klant meer verzekeringen af, dan compenseert de hoge pakketkorting bovendien die iets hogere premie. “Daarnaast stimuleren wij de deeleconomie. Schade aan de van je buren geleende boormachine claimen op je inboedelverzekering? Dat kan ook!”

AVP volgende stap in ‘Bewust’
Adviseurs hebben de woonverzekeringen goed opgepakt. Zij geven aan dat ze zich er echt mee kunnen onderscheiden. Een volgende stap is dan ook de AVP-verzekering. Hoe maak je zo’n product duurzaam? Daarvoor verlaat je de gebaande paden. Remy: “Wij hebben ingezet op de maatschappelijke rol van mensen. Denk aan een vrijwilliger die een bestuursfunctie vervult bij een vereniging of stichting en in die functie schade veroorzaakt. Omdat het om een bestuursfunctie gaat, is die schade op een reguliere AVP-polis lastig te claimen. Wij dekken deze bestuurdersaansprakelijkheid wel.”

Ansvar hoopt de verzekering nog dit jaar te lanceren, in combinatie met de rechtsbijstand. Het uiteindelijke doel is voor alle producten een Bewust-variant te hebben. Mogelijk wordt de Bewust-lijn zelfs de standaard.

Keuze onafhankelijke adviseur
Juist voor deze duurzame producten biedt persoonlijk advies meerwaarde. Adviseurs onderkennen de klantbehoefte die past bij deze producten. Ansvar kiest er dan ook bewust voor om uitsluitend met adviseurs te werken. De accountmanagers van Ansvar zoeken het persoonlijke contact met de adviseurs op. Remy: “En als adviseurs vragen hebben, dan krijgen ze een deskundige aan de lijn die meedenkt én mag beslissen.” Bovendien kunnen adviseurs gebruik maken van het Advies Support Programma van Ansvar en Turien. Ook adviseurs die geen aanstelling hebben.

“Hiermee helpen we adviseurs met adviseren. Het programma behandelt thema’s zoals wet- en regelgeving, nazorg, marketing en techniek. Het programma moet uitgroeien tot een interactieve vraagbaak. Dit doen we samen met Bureau DFO, dat veel expertise op dit vlak heeft”, vertelt Remy. Verder ontwikkelt het gezamenlijke innovatieplatform van Turien en Ansvar een adviesdashboard, speciaal om het intermediair te ondersteunen met portefeuillebeheer.

Voorsprong met duurzaam advies
De bewuste keuze is niet eenzijdig. Bakker: “We richten ons op een hele specifieke markt, met klanten en adviseurs die onze ideeën delen en net als wij gaan voor een duurzame relatie. Samen willen we het beste voor de klant realiseren.” Remy en Bakker twijfelen er niet aan dat duurzaamheid de norm wordt. De vraag vanuit klanten wordt steeds groter. Remy: “Wist je dat het merendeel van de consumenten zelfs bereid is meer te betalen voor duurzame producten? De adviseur die gehoor geeft aan deze vraag, krijgt een enorme voorsprong.” Met de Bewust-lijn kan de adviseur de koppeling leggen met groene hypotheken en zich positief onderscheiden.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor