Klachten

U kunt er vanuit gaan dat wij onze uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden of heeft u tips om onze dienstverlening te optimaliseren dan horen wij dat graag van u. Als u een klacht bij ons heeft ingediend dan ontvangt u van ons binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Als wij toch meer tijd nodig hebben om inhoudelijk op uw klacht te reageren dan brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Wat is een klacht

Een klacht is iedere bij AnsvarIdéa ingediende uiting van onvrede. De relatie is ontevreden over onze dienstverlening of onze producten/diensten en informeert ons hierover. Heeft u een klacht of suggestie voor verbetering dan kunt u ons dat op verschillende manieren laten weten:

  • Via uw assurantieadviseur, hij is natuurlijk uw eerste aanspreekpunt. Hij neemt daarna contact met ons op;
  • Via ons klachtenformulier;
  • Telefonisch via 020 - 617 04 26 (lokaal tarief);
  • Schriftelijk per e-mail (klacht@ansvar.nl) of per post onder vermelding van “klacht” naar het volgende adres:

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.
T.a.v. de directie
Postbus 90386
1006 BJ AMSTERDAM
E-mail: klacht@ansvar.nl
Telefoon: 020 - 617 04 26

Voor het versturen van uw klacht kunt u ook gebruik maken van het klachtenformulier.

Klachtenrapportage

Alle klachten die bij ons binnenkomen worden door ons geregistreerd in onze klachtenrapportage.

Klachtenrapportage 2023

Oudere klachtenrapportage

Klachtenrapportage 2022
Klachtenrapportage 2021
Klachtenrapportage 2020
Klachtenrapportage 2019

Samen vinden wij een oplossing

Uiteraard streven wij naar een snelle en correcte dienstverlening van hoge kwaliteit. Het liefst lossen wij de klacht direct op met u of uw assurantieadviseur. Lukt dat niet dan laten wij dat weten. Krijgen wij de klacht via uw assurantieadviseur dan handelen we deze volledig met hen af. Uw adviseur is dan verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar u.

Klachten over een rechtsbijstandsverzekering

De uitvoering van rechtsbijstand claims is door AnsvarIdéa overgedragen aan Anker Verzekeringen. Anker heeft een eigen klachtenregeling. Klachten over de rechtsbijstand moeten rechtstreeks bij Anker worden ingediend.

Anker heeft ook een eigen geschillenregeling. Als u met Anker een verschil van mening hebt over de aanpak van uw rechtsbijstandsverzoek dan kunt u van deze regeling gebruik maken.

Is de oplossing niet naar wens?

Heeft u een klacht over uw schadeverzekering en komt u er met ons niet uit? Dan kunt u binnen 3 maanden nadat u van ons de definitieve reactie heeft ontvangen uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 070-333 89 99
E-mailadres: info@kifid.nl

Wij conformeren ons aan het bindend advies van het Kifid. Dit houdt in dat wij na een uitspraak van het Kifid niet meer voor hetzelfde dossier naar de rechter gaan. 

Gaat de klacht over € 25.000 of meer? Dan kunnen wij na een bindend oordeel van de Geschillencommissie nog wel naar de Commissie van Beroep van Kifid. De Commissie van Beroep geeft dan als laatste een bindend oordeel.

Meer informatie over de werkwijze van het Klachteninstituut: www.kifid.nl. Ons Kifidnummer is: 300.016156.

Doorwijzing door Kifid

Als Kifid een zaak behandelt waaraan ook een tuchtrechtelijk aspect zit, dan verwijst Kifid dat deel van de klacht door naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Kifid informeert de klager hierover. Dat gebeurt ook als een klacht alleen van tuchtrechtelijke aard is. Ook die klacht moet de klager bij Kifid indienen (één loket-systeem).

Bent u geen consument of wilt u de Kifid niet inschakelen, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter in Nederland. Wanneer een klacht bij de Tuchtraad terechtkomt volgen wij de uitspraak van de Raad.

Klagen bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)

In het reglement van de Tuchtraad (www.tuchtraadfd.nl) staat beschreven wie met welke soort klachten terecht kan bij de Tuchtraad.

Uw mening is belangrijk voor ons

Heeft u een kritische noot of een goede tip? Laat het ons dan weten via commercie@ansvar.nl. We horen het graag. Uw feedback heeft onze volledige aandacht en helpt ons onze kwaliteit in product en service continue te verbeteren.

Leren van signalen en klachten

Het is voor ons en onze klanten belangrijk dat wij leren van signalen en klachten. Zo kunnen wij onze product- en dienstverlening continu verbeteren. Graag brengen wij u op de hoogte van de product- en dienstverbeteringen die wij afgelopen tijd hebben doorgevoerd. 

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor