Boomplant

Collega’s Ansvar en Turien & Co. planten bomen tijdens de Trees for All Boomplantdagen

Voor al onze klanten die ervoor kiezen om onze post voortaan digitaal te ontvangen, planten wij als organisatie een boom. En omdat wij klanten hebben door heel Nederland hebben we ervoor gekozen die bomen verspreid door heel Nederland te planten via onze bomenpartner Trees for All. Nu is het najaar weer aangebroken en daarmee ook het startmoment van het bomenplantseizoen! Trees for All heeft aangegeven dat ze best wel wat hulp kunnen gebruiken en hebben voor 2023 twee bomenplantdagen opgezet voor zakelijke partners zoals wij. Vanuit onze stuurgroep-MVO is besloten om als organisatie hieraan mee te doen en om alle collega’s de mogelijkheid te geven zich in te schrijven. De projecten waarbij wij dit jaar hebben geholpen liggen in Friesland (30 november) en Gelderland (12 december).

Boomplantdag Friesland
Naar Friesland gingen wij met een zestal collega’s, waarbij we gebruik maakten van een busje om ons naar en van locatie te brengen. In Alkmaar lag al wat sneeuw en ijs eind November maar in Friesland was het een heus winter wonderland. Dit bracht ook de vraag op of de nachtvorst niet problematisch is voor de jonge plantjes, en of we überhaupt wel met de schop in de grond zouden komen. Beide vragen werden al snel beantwoord toen wij in de ochtend aankwamen, eerst een bakje koffie en vervolgens een uitgebreide uitleg over wáárom we vandaag landschapselementen gingen planten en daarna hoé dit te doen is. Landschapselementen? Dat is de verzamelnaam die Trees for All gebruikt voor bomen en struiken die in ons Nederlandse landschap worden geplant.

Gewapend met spades en de wetenschap welke kant van de plant onder moet, bekleed met warme laarzen en jassen, en gemotiveerd door de mooie natuur en de koffie gingen wij en vrijwilligers van andere bedrijven aan de slag. Deze dag planten wij voornamelijk een grote haag aan Meidoorn dat als functie een landsafscheiding had. Wel vijf stuks Meidoorn gingen de grond in per strekkende meter en met een totale groep van 30 vrijwilligers maakte we in een kleine twee uur snel werk van het weiland. We werkte in koppels, waarbij de een een greppel groef en de ander de struiken op de juiste hoogte bracht. Vervolgens kon een stuk weer worden dichtgegooid, aangedrukt en kon er verder worden gewerkt in de richting van het buurkoppel.

Toen de werkzaamheden waren afgerond, en onze vingers goed afgekoeld waren, deelden we met zijn allen een lunch en gingen enkele enthousiastelingen nog verder het een en ander afmaken. Voor ons zat de middag erop en gingen wij kantoorwaards. Later hoorden we dat er deze dag zeker 1.000 landschapselementen waren geplant!

Boomplantdag Gelderland
Twee weken later spraken wij met een achttal collega’s af in Gelderland. Ditmaal was er geen vlokje sneeuw te bekennen en was het plan om een meer gevarieerd bos aan te leggen. Een oppervlak van zo’n 1000 vierkante meter was onderverdeeld naar 30 kleinere vlakken, en ieder vlak kwam met een stapel jonge struiken en bomen en een plattegrond. Ditmaal was het werk minder systematisch en mochten we eerst de vegetatie als een puzzel op de juiste plek leggen (niet te dicht en niet te ver van elkaar af). Ook hield de plattegrond rekening met hoe snel de planten groeien en wat de ondergrond was. Van belang was bijvoorbeeld dat snelgroeiende struiken niet voorkomen dat de langzaam groeiende bomen zonder licht komen te zitten. De indeling van dit stuk toekomstig bos was opgesteld door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland die goed thuis zijn in dit thema. De vegetatie bestond uit een rijke variatie, waaronder: de Kardinaalmuts, Egelantier, Zoete kers, Sporkehout, Ruwe berk en vele meer. Omdat deze plantdag wat meer mentale inspanning koste waren er deze dag iets minder dan 1.000 stuks vegetatie door ons en andere vrijwilligers gepland.

Trots en benieuwd
We zijn als bomenplanters trots op de behaalde resultaten en erg benieuwd naar hoe deze beplanting zal ontwikkelen! Mogelijk kunnen we over een jaar kijken hoe de landschappen erbij staan.

Dit verslag is geschreven door onze MVO-adviseur Henk Cornelissen


Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor