Aanpassingen recreatiewoningverzekering

De premie en voorwaarden van onze Recreatiewoningverzekering wijzigen. Per 1 april 2022 wijzigt het product voor alle nieuwe verzekeringen. De bestaande portefeuille wordt per hoofdprolongatiemaand vanaf april 2022 omgezet naar het vernieuwde product.

Premie

De schadelast bij recreatiewoningverzekeringen neemt toe. Denk hierbij onder meer aan schade als gevolg van wateroverlast en storm. Hierdoor hebben wij besloten de premies van onze recreatiewoningverzekering aan te passen. Niet in alle gevallen betekent dit een hogere premie, dit is sterk afhankelijk van de bouwaard. Met name voor de nieuwere objecten, steen/hard gebouwd, kan de premie voordelig uitkomen. Voor stacaravans en chalets zal de premie stijgen.

Nieuwe voorwaarden

De nieuwe voorwaarden zijn opgesplitst naar Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden. De voorwaarden zijn taalkundig aangepast zodat deze beter leesbaar zijn. Ook is de actuele wet- en regelgeving opgenomen.

Wat wijzigt er?

  • Voor nieuwe verzekeringen geldt dat deze direct voor onbepaalde tijd worden afgesloten. Dus geen jaarcontract.
  • De opzegtermijn van 1 maand vervalt. Polissen kunnen per direct opgezegd worden.
  • Er is een uitsluiting opgenomen voor (grond)verzakking of (grond)verschuiving en schade door instorting en trillingen (dekking “Alle gevaren”).
  • Voor het herplaatsen en heraansluiten van de recreatiewoning na een schade is een maximering opgenomen van € 10.000.
  • De maximale vergoeding van 10% van de verzekerde waarde voor bergings- en opruimingskosten geldt nu bij elke schadeoorzaak.
  • Wordt een recreatiewoning van steen/hout niet binnen 12 maanden herbouwd na een schade? Dan geldt de dagwaarde als basis voor de schadevergoeding.
  • Staat een recreatiewoning op het moment van de schade meer dan 3 maanden leeg? Dan geldt de dagwaarde als basis voor de schadevergoeding.
  • Is de schade aan een stacaravan, chalet, tuinhuis of strandhuis niet meer te repareren, of is deze total loss, dan vergoeden wij 120% van de dagwaarde voorafgaand aan de schadegebeurtenis, minus de restwaarde, tot maximaal de aankoopwaarde die op het polisblad is genoemd.
  • Schade aan de recreatiewoning/aanbouw/bijgebouw of inboedel door binnengedrongen water ten gevolge van het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is onder bepaalde voorwaarden gedekt.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor