Aantal autobranden blijft stijgen. Wat is verzekerd?

U heeft het vast gezien in het nieuws. Het aantal autobranden neemt toe in Nederland. Het Verbond van Verzekeraars heeft hier onlangs een artikel over gepubliceerd. In onze portefeuille zien wij ook een toenemend aantal brandschades. Voor ons is dit aanleiding om eens nader in te gaan op autobranden en onze autoverzekeringen. We zetten het een en ander voor u op een rijtje.

Oorzaken van autobranden

Grofweg kunnen we vier oorzaken van autobranden benoemen.

  • Brandstichting
  • Slecht onderhoud
  • Oververhitting
  • Aanrijding


Brandstichting
Hierbij wordt de auto in brand gestoken met behulp van een brandbare stof. De brand ontstaat dan aan de buitenkant van de auto.

Slecht onderhoud
Auto’s die niet of slecht worden onderhouden lopen meer risico op brand. Door lekke afdichtingen kunnen brandbare en gevaarlijke stoffen vrijkomen en kapotte, rafelige bedradingen verspreiden sneller vonken die contact kunnen maken met ontvlambare vloeistoffen en materialen. De brand ontstaat binnen in de auto.

Oververhitting
Bij brand door oververhitting is vaak sprake van te hete onderdelen zoals de katalysator en de motor die zorgen voor verhitte vloeistoffen zoals olie en koelvloeistof. Als deze vloeistoffen oververhit raken, kunnen ze andere onderdelen van de auto in brand zetten. Ook hier begint de brand in het voertuig zelf.

Aanrijding
Een aanrijding met een harde impact kan lekkages veroorzaken en hitte en rook produceren. De combinatie van de lekkende vloeistoffen en hitte is geen gelukkige voor de auto. Er kan brand ontstaan. Bij een elektrische auto is de kans op brand ook aanwezig door lekkende accu’s.

Wat is wel en wat is niet verzekerd op de autoverzekeringen van AnsvarIdéa?

Oververhitting en aanrijding
Brand door een aanrijding of oververhitting is altijd verzekerd en heeft geen gevolgen voor de No-claim korting.

Slecht onderhoud
Brand door slecht onderhoud is niet verzekerd. Als verzekerde heb je een schadebeperkingsplicht. Het plegen van onderhoud aan de auto is een onderdeel daarvan. Bij een geldige APK voldoet de verzekerde meestal wel aan deze verplichting. Onder het plegen van onderhoud en de schadebeperkingsplicht valt echter ook het (laten) repareren van kapotte onderdelen. Als dit niet gedaan wordt en er ontstaat brand, geldt de bevrijdende werking van een geldige APK niet.

Brandstichting
Brand door brandstichting door derden is meestal verzekerd. De verzekering kent wel de molest uitsluiting. Dit betekent dat alle schade die veroorzaakt is door molest uitgesloten is van de dekking. Brandschade dus ook. In onze algemene voorwaarden staat beschreven wat wij onder molest verstaan. Brandstichting door een verzekerde zelf is uitgesloten van de dekking.

Schade door vuurwerk, rook- en roetschade
Het komt voor dat de auto of een onderdeel van de auto zelf niet heeft gebrand, maar dat er wel schade ontstaan is aan de auto. Dit is vaak het geval bij schade door vuurwerk of als de auto naast of in een brandend object heeft gestaan. Deze schade is dan wel verzekerd op de volledige cascoverzekering, maar niet op de beperkte (mini) cascoverzekering. Voor deze schade geldt dat als hij geclaimd wordt dat hij van invloed is op de no-claim korting, de Bonus/Malus-ladder én de schadevrije jaren.

Hoe kun je brandstichting voorkomen?

Helemaal voorkomen kan je brandstichting natuurlijk nooit. Maar we hebben wat tips & tricks gevonden om het risico op brandstichting zoveel mogelijk te beperken.

  • Als de auto in de garage staat, doe hem goed op slot.
  • Parkeer de auto in het zicht.
  • Het instellen van een buurtwacht kan preventief werken.
  • Wees alert op verdachte signalen: een pyromaan komt vaak terug op de plek waar hij brand heeft gesticht.
  • Zet de auto op een veilige en verlichte plek.


Zoals gezegd, het is natuurlijk nooit helemaal te voorkomen. Mocht het toch gebeuren, meld alle brandjes en adviseer uw verzekerde altijd aangifte van brandstichting te doen. Ook als uw verzekerde WA verzekerd is: als er een dader wordt gepakt, kan de schade op hem worden verhaald

 

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor