Schade aan uw auto


LET OP:  Op dit moment zijn er langere wachttijden dan we gewend zijn voor expertise en schadeherstel door capaciteitsproblemen bij de expertisebureaus.


Als u te maken krijgt met schade, of het nu een aanrijding in het verkeer is of een hagelbui, dan wilt u snel geholpen worden. Dit is namelijk al vervelend genoeg!

Melden van de schade

Na het invullen van het schadeformulier meldt u de schade aan AnsvarIdéa. Het melden van de schade kan op verschillende manieren:

Telefonisch:
Van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur: 020 - 6170510

In noodsituaties is de Ansvar alarmcentrale bereikbaar:

  • Tussen 08.30 uur en 17:00 uur: 0900 - 8840
  • Buiten kantoortijden : 088 - 0011290
  • Aanrijding in het buitenland: +31 (88) - 0011290 

Schriftelijk: U kunt de schademelding sturen aan:

AnsvarIdéa Verzekeringen
Postbus 90386
1006 BJ Amsterdam
Per e-mail: naar schade@ansvar.nl

U kunt ook uw schade mobiel melden op: www.mobielschademelden.nl

Heeft u schade? Denk er dan aan om ons bewijsmateriaal toe te sturen, zoals:

  • schadefoto’s;
  • aankoopnota's;
  • bankafschriften;
  • garantiebewijzen van de vermiste of beschadigde zaken;
  • een proces-verbaal;
  • ingevuld schadeformulier.

Zorg bij het melden van de schade dat u uw polisnummer en/of het kenteken van uw voertuig bij de hand heeft.

Reactietermijn schademelding

Wij nemen uw schademelding in behandeling en reageren zo snel mogelijk. De uiterste reactietermijn is 10 werkdagen.

Uitbetaling vergoeding

Wij begrijpen dat u bij schade graag duidelijkheid wilt. Is de schade verzekerd of zijn wij ervoor aansprakelijk, dan krijgt u van ons een vergoeding. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van de waarde van de spullen waaraan u schade heeft en van de eventuele afschrijving op die spullen. Wij betalen het schadebedrag of vergoedingen zo snel mogelijk aan u, uw adviseur of een Schadegarant-garage uit. Wilt u weten wanneer wij schade uitbetalen of u op de hoogte stellen? Ga direct naar onze reactietermijnen. Als u geen recht heeft op een vergoeding krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Afschrijving

Spullen hebben na verloop van tijd een lagere waarde. Dit heet afschrijving. Afschrijving is het gevolg van het gebruik of van de veroudering van spullen. Een afschrijvingspercentage is verschillend voor verschillende producten. Elektronische apparaten zoals telefoons, tablets en laptops dalen sneller in waarde dan sommige andere spullen. Dit komt door het vaak op de markt komen van nieuwe modellen. Ook de waarde van een auto daalt door het gebruik ervan. Bij het beoordelen van de schadeclaim geldt de afschrijvingslijst die op het moment van uw schade op onze website staat. De afschrijvingspercentages staan in deze lijst.

Niet eens met de vergoeding?

Als u het niet eens bent met de hoogte van het schadebedrag of vergoeding van gemaakte kosten, dan kunt u bezwaar maken door een klacht in te dienen. Als u het niet met ons eens bent, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch, per e-mail of per post. Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Dat doen wij in ieder geval binnen 10 werkdagen en waar mogelijk eerder. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u hier.

Expert inschakelen

In veel gevallen schakelen wij een schade-expert in. Als een beschadigde cascoverzekerde auto bij een Schadegaranthersteller wordt aangeboden, zal deze beoordelen of een expert moet worden ingeschakeld of niet. Voor alle soorten schades werken samen met onafhankelijke expertisediensten. Voor autoschades hebben wij ook een eigen expert in dienst. De bezoekende expert zal bekend maken of hij in dienst van AnsvarIdéa werkt of optreedt in dienst van of dat hij werkt voor een zelfstandig expertisebureau.

Niet eens met de expert van AnsvarIdéa?

Dan mag u een contra-expert inschakelen. Wij vergoeden de kosten van de contra-expert in ieder geval tot de kosten van onze eigen expert. Als de kosten van de contra-expert meer bedragen dan de kosten van onze eigen expert, dan vergoeden wij de hogere kosten als deze redelijk zijn. Als beide schade-experts het niet met elkaar eens zijn, doet een derde deskundige een bindende uitspraak. Zowel u als wij betalen de helft van de derde deskundige. Heeft u volgens de derde deskundige gelijk? Dan vergoeden wij ook de redelijke kosten van deze deskundige. Schade-experts moeten werken volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties. Deze vindt u op www.verzekeraars.nl.

Fraudebeleid

Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. AnsvarIdéa heeft vertrouwen in haar klanten. Toch zijn er helaas voorbeelden te benoemen die dit vertrouwen beschamen. Bijvoorbeeld wanneer bij een schade meer geclaimd wordt dan werkelijk het geval is, er een andere voorstelling van zaken wordt geven óf dat er bewust een nota vervalst wordt. Dit soort voorbeelden van fraude verhoogt de druk op de premies. Dat is niet alleen merkbaar voor die enkele frauderende verzekerde, maar vooral ook voor het overgrote deel van onze verzekerden, die welwillend zijn en nooit frauderen. Lees hier meer over ons fraudebeleid.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor