Betaling van de premie

U dient de premie, inclusief de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen. Dit betekent dat de premie door ons uiterlijk ontvangen moet zijn op de dag dat de periode van de verzekering ingaat. Deze datum noemen wij de premievervaldatum.
Onze betaalgegevens worden vermeld op onze brieven. Ook kunt u het bedrag overmaken op ons rekeningnummer NL45INGB0000420190 t.n.v. AnsvarIdéa onder vermelding van uw polisnummer.

Wat gebeurt er bij het niet (op tijd) betalen van de vervolgpremie?

  • Als wij ondanks schriftelijke aanmaning na de premievervaldatum om alsnog binnen 14 dagen na die aanmaning de vervolgpremie te betalen, die premie niet binnen de gestelde termijn ontvangen, is de dekking geschorst vanaf de 15e dag na deze schriftelijke aanmaning.
  • Als het gaat om een motorrijtuigverzekering dan wordt uw kenteken afgemeld bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Hierdoor loopt u het risico een boete te ontvangen van minimaal € 380 voor het bezitten van een onverzekerd voertuig. U blijft verplicht de premie aan ons te betalen, ondanks dat de dekking is geschorst.
  • Als betaling, ondanks dat wij u schriftelijk hebben aangemaand, uitblijft kunnen wij uw verzekering schriftelijk opzeggen. De verzekering eindigt op de door ons in de opzeggingsbrief genoemde datum. Als wij incassokosten moeten maken voor het ontvangen van de door u verschuldigde premie, dan komen alle kosten van invordering, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke en de wettelijke rente, voor uw rekening. De dekking gaat weer in op de dag na de datum waarop wij alle achterstallige premies en de eventuele incassokosten hebben ontvangen.

Hulp bij betalingsproblemen?

Neem contact op met uw assurantieadviseur, zij kunnen met u kijken of de bestaande verzekering nog bij u past. Om uw financiële zorgen te verlichten kan de polis ook omgezet worden van jaarlijkse betaling naar betaling per half jaar, kwartaal of maandelijkse incasso. Als u onverhoopt uw openstaande vordering niet kunt voldoen, neemt u dan contact op met onze debiteurenadministratie.

Doe de test op Geldfit

Heeft u financiële problemen of wilt u gewoon weten hoe u er financieel voorstaat? Doe de test op geldfit.nl. En ontvang persoonlijk advies met tips waar u direct mee aan de slag kunt!

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor