AVP/Rechtsbijstand Idéaalpakket: aanpassing verzekeringsvoorwaarden

Binnenkort worden de algemene en de bijzondere voorwaarden van onze Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) en Rechtsbijstandverzekering aangepast.

In de voorwaarden is het taalgebruik aangepast. Deze aanpassingen maken de voorwaarden beter leesbaar maar hebben geen invloed op de dekking. De wijzigingen gelden voor de verzekeringen die lopen op de voorwaarden versie 08-2019.I.

Wat verandert er in de algemene voorwaarden?

De belangrijkste wijzingen zijn dat we nu een toelichting ‘Wat kunt u van ons verwachten?’ geven, we kunnen in meer gevallen de verzekering opzeggen (bijvoorbeeld als er sprake is van een vertrouwensbreuk) en er zijn enkele begripsomschrijvingen toegevoegd.

Wat verandert er in de bijzondere voorwaarden AVP?

De opzetclausule is veranderd. We gebruiken nu de laatste standaardtekst van het Verbond van Verzekeraars. Dit is een wijziging naar aanleiding van jurisprudentie waardoor schade betaald moesten worden die niet door verzekeraars bedoeld was. Met de nieuwe tekst wordt beoogd de opzetclausule duidelijker te formuleren. Verder is de wapenuitsluiting anders geformuleerd, verzekeren wij vanaf nu de aansprakelijkheid voor schade door paddle- en supboards en (elektrische) waterfietsen en wordt flyboarden specifiek van de dekking uitgesloten.

Wat verandert er in de bijzondere voorwaarden RB?

In deze bijzondere voorwaarden is de volgorde en zijn de dekkingsomschrijvingen logischer gemaakt. Verder is sprake van een wijziging in de omschrijving van verzekerden, is een uitsluiting voor conflicten in verband met faillissement opgenomen en zijn geschillen over de huur van de eerste woning verzekerd. Is of wordt de module Fiscaal & Scheidingsmediation meeverzekerd? Dan geldt vanaf nu een andere maximale vergoeding voor fiscale kwesties.

Geen premiewijziging

De wijzigingen gelden voor nieuwe verzekeringen vanaf 13 augustus 2021. De bestaande verzekeringen (met voorwaardenversie 08-2019.I) worden aangepast vanaf de prolongatie september 2021. De premie wijzigt niet. Verzekerden worden door middel van een brief over de wijzigingen geïnformeerd. Daarbij wordt een overzicht gevoegd met de belangrijkste verschillen tussen de huidige en de nieuwe voorwaarden. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze Acceptatieafdeling.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor