Marlies Fatels Fotografie 004 Pp

Femke Bakker: voor financieel adviseur veel kansen op gebied van duurzaamheid.

“Wij hebben duurzaamheid afgelopen jaren steeds meer geïntegreerd in ons beleid. Hoe gaan wij met onze medewerkers, klanten en leveranciers om, welke impact maakt onze energiehuishouding en bedrijfsvoering, waar investeren wij wel en niet in en hoe verantwoord zijn de producten die wij onze klanten aanbieden? De inzichten daarin komen geleidelijk en het is dan ook het beste te omschrijven als een reis die je als organisatie maakt, waarin wij onszelf leren kennen en waarin wij onze medewerkers vanuit hun betrokkenheid zoveel mogelijk meenemen.“

Vanuit zakelijk oogpunt verstandig

Financieel advieskantoren doen er verstandig aan om zich ook op het gebied van duurzaamheid actief te profileren. In de komende jaren wordt duurzaamheid in alle geledingen van de samenleving een van de belangrijkste thema’s. In 2021 werden Europese regels van kracht die de financiële sector ‘dwingen’ (nog) transparanter te worden over haar duurzame prestaties, zodat klanten beter weten wanneer een product wel of niet ‘groen’ is. De financieel adviseur opereert altijd in het hart van de samenleving.” Elke belangrijke, maatschappelijke ontwikkeling komt vroeg of laat terug in de praktijk van de financieel adviseur. Dit geldt zowel voor nieuwe vormen van criminaliteit zoals cyberrisk als voor veranderingen in mobiliteitsgedrag. Ditzelfde is van toepassing op het onderwerp duurzaamheid. Elk kantoor geeft in de komende jaren steeds meer adviezen waarin het onderwerp duurzaamheid een rol speelt. Ondernemers doen er dan ook verstandig aan om snel op de trein te springen die al is vertrokken en steeds meer vaart begint te krijgen.

Kunnen we concreet worden?

Werken aan duurzaamheid moet. Die boodschap wordt met de beste intenties op vele plaatsen uitgedragen. Maar hoe kan een gemiddeld financieel advieskantoor hieraan nu invulling geven bijvoorbeeld op het gebied van schadeverzekeringen? Onderstaand zijn een aantal stappen opgenomen die de adviseur kunnen ondersteunen op dit gebied.

Stap 1: Bewustwording als ondernemer

Kijk als financieel adviseur op een zakelijke wijze naar dit onderwerp. Een belangrijk gegeven is dat uit onderzoek blijkt dat inmiddels een groot deel van de verzekeringsconsumenten het onderwerp duurzaamheid belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Partijen als Independer en Pricewise nemen duurzaamheid al in hun vergelijkingen mee. In de profilering van jouw kantoor en in de adviezen die jij geeft is het verstandig hiermee rekening te houden.

Stap 2: Betrek jouw medewerkers

Je wilt als ondernemer een consistent beeld van jouw bedrijf neerzetten. Het is dan goed wanneer het onderwerp duurzaamheid ook wordt gedragen door jouw medewerkers. Zij kunnen waardevolle input leveren en ook zij dienen dit onderwerp met de klant te kunnen bespreken.

Stap 3: Communiceer over dit onderwerp

Als kantoor heb je waarschijnlijk een website, ben je actief op sociale media en stuur je misschien nieuwsbrieven? Probeer in deze uitingen regelmatig “iets” rondom het thema duurzaamheid op te nemen. Dat hoeven geen “bijzondere” verhalen te zijn. Dit kan productadvies op het gebied van duurzaamheid zijn (zie ook hieronder bij stap 4). Maar ook korte statements over het besluit te proberen minder te printen, te kiezen voor een elektrische bedrijfsauto of ondersteuning van plaatselijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn van belang om de voor jouw belangrijke doelgroep duidelijk te maken dat jouw kantoor dit onderwerp serieus neemt.

Stap 4: Oriënteer je op duurzaamheidselementen in de verzekeringen die je adviseert

Steeds meer klanten zullen waarde hechten aan producten en diensten waarvan bekend is dat bij de ontwikkeling ook is nagedacht over de mate van duurzaamheid. Bij vermogensproducten is dit al ver ontwikkeld. Er zijn vele “groene” beleggingsmogelijkheden.

Bij schadeverzekeringen verkeert dit nog in de startfase. Maar ook hier zie je de veranderingen komen en zijn er verzekeraars die op dit gebied al verder zijn. Denk bijvoorbeeld aan de optie om de schade te laten repareren terwijl vervanging misschien goedkoper is. Of door bij grote schades aan een woning niet alleen de kosten van herstel in de oude toestand te vergoeden, bijvoorbeeld de enkele ruit, maar ook de (hogere) kosten om meteen geïsoleerd glas te monteren. Zo ontstaan bij steeds meer verzekeraars aangepaste producten. Zorg ervoor, dat je als vakman of vakvrouw die ontwikkelingen en de (aanbieders van deze) duurzame verzekeringsproducten kent en met jouw klant hierover kunt praten.

Stap 5: Bouw intern kennis op

Het onderwerp duurzaamheid zal ook vanuit wet- en regelgeving steeds belangrijker worden. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor particulieren. Veel van die eisen zullen gevolgen hebben voor de wijze van produceren, opslag en vervoer van goederen. Particulieren krijgen bijvoorbeeld op basis van de mate van duurzaamheid van de woning te maken met differentievoorwaarden voor de financiering van hun woning.

Als financieel adviseur krijg je ook te maken met bijvoorbeeld nieuwe risico’s als schade aan en het daarmee gepaard gaande productieverlies van zonnepanelen en warmtepompen. Hoe eerder je begint met het opbouwen van kennis, hoe meer jouw kantoor zich onderscheidt. Selecteer en archiveer de echte kennisartikelen die de vakbladen publiceren en maak gebruik van de informatie die de aanbieders hierover beschikbaar stellen.

Stap 6: Bouw een goed netwerk op

Ga er maar vanuit dat het grootste deel van jouw klanten in de komende jaren “iets” gaat doen op het gebied van duurzaamheid. Isoleren van de woning, zonnepanelen, een huisaccu, elektrische auto, gebruik maken deelauto’s enz. Klanten kunnen en willen investeren. Maar ze worstelen met de vraag: welke leverancier is betrouwbaar? Assurantiekantoren kunnen een belangrijke meerwaarde hebben wanneer zij klanten met deskundige en betrouwbare leveranciers in contact kunnen brengen. Daarbij kun jij ervoor zorgen dat jouw kantoor wel de regisseur blijft waar het gaat om het afdekken van de (nieuwe) risico’s.

Zekerheid vanuit een nieuw perspectief

Financieel adviseurs zijn gespecialiseerd in zekerheid en het proberen beperken van risico’s. Veelal wordt daarbij gekeken naar de traditionele risico’s. Maar duurzaamheid heeft alles te maken met zekerheid voor de toekomst. Het fijnmazige netwerk van onafhankelijke, financieel adviseurs in Nederland is bij uitstek uitgerust om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het helpen van bedrijven en particulieren om inhoud te geven aan het ingewikkelde en kostbare proces van verduurzaming. Laten wij als sector die handschoen oppakken. Wij kunnen het!

“De mening van…” is een initiatief van Bureau DFO. In deze uitgave geven wij personen de gelegenheid om een advies, mening te geven gericht op financieel advieskantoren. Heb je een mening waar het intermediair iets mee kan, neem dan contact met ons op via: avanekeren@dfobv.nl. Aan dit initiatief verbinden wij geen kosten of commerciële verplichtingen. Het enige dat telt is een mening waar het intermediair iets aan heeft.

 

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor