Ansvar Femke (2)

Femke Bakker - Teerling: liever met z’n allen duurzaam dan eenzame koploper

Ansvar is een van de meest duurzame verzekeraars van Nederland. Onlangs werden de opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen door de Consumentenbond beoordeeld als de meest duurzame verzekeringen van Nederland. Femke Bakker - Teerling, financieel directeur van Ansvar en bestuurder van duurzaam verzekeringsplatform Insver, sprak met ons over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam verzekeren.

Hoi Femke, gefeliciteerd met jullie onderscheiding door de Consumentenbond. Hoe reageerden jullie? 

“Dank je. We zijn natuurlijk megatrots op die erkenning. Zeker ook omdat wij, in vergelijking met grote verzekeraars, die ook flink aan de weg timmeren op het gebied van duurzaamheid, maar een heel klein partijtje zijn. En toch worden onze producten op dit vlak beter gewaardeerd. Dat geeft ons veel motivatie om op deze weg door te gaan.”

Hoe komt het eigenlijk dat Ansvar zo bezig is met duurzaamheid?

“Duurzaamheid is van oorsprong een van de kernwaarden van Ansvar. De maatschappij is ooit opgericht door geheelonthouders, met het idee dat mensen die geen alcohol drinken in het verkeer minder ongelukken veroorzaken.”  

“Deze idealen sloegen ook aan bij gelovigen. Voordat Turien & Co. Ansvar overnam, is de organisatie zelfs een tijdje in handen geweest van het Leger des Heils. Het gedachtegoed van bewust omgaan met je omgeving, met de maatschappij, met de mensen om je heen, zit dus van oudsher heel sterk in ons dna. Dit zie je ook in de beleggingsportefeuille. We hebben nooit belegd in zaken die niet goed zijn voor de wereld, zoals wapens, tabak, alcohol, en dat soort zaken.” 

Maar duurzaamheid gaat bij jullie wel verder dan geheelonthouding en christelijke waarden, toch? Hoe heeft dat zich ontwikkeld?

“Ja, we hebben nu een heel ander profiel. Een jaar of vijf geleden hebben we duurzaamheid echt omarmd en dit omgezet in gericht beleid. Dit beleid steunt op meerdere pijlers, zoals de beleggingen, interne bedrijfsvoering en de producten die we aanbieden.”

“We zijn voortdurend bezig met onze bedrijfsvoering, omdat we geloven dat duurzaamheid alleen werkt als je het met elkaar doet en beleeft. Het is ook superleuk om te zien wat voor ideeën er dan vanuit de mensen komen. Zo verwonderden onze medewerkers zich bijvoorbeeld over het feit dat we nog steeds wegwerpbekertjes gebruikten voor de koffie. Als je er zelf mee aan de slag gaat, komen er al dit soort vraagstukken op.” 

En hoe vertaalt dit zich naar jullie verzekeringsproducten en beleggingsbeleid?

“Met onze productlijn zijn we in de breedte aan de gang gegaan. Bijvoorbeeld door de opstal- en inboedelverzekering te verduurzamen. Bij deze verzekeringen krijg je onder andere een hogere vergoeding als je kiest voor duurzaam herstellen in plaats van vervangen, en zijn ook duurzame voorzieningen als zonnepanelen standaard meeverzekerd.”

“Op het gebied van beleggingen maken we nu de beweging van “do no harm” naar “do good”. Als je een uitsluitingsbeleid hebt, dan zorg je er voor dat je in ieder geval geen kwaad doet. Maar als je in de juiste dingen investeert, kun je je beleggingsgeld natuurlijk ook inzetten om goed te doen en impact te maken.” 

Over beleggingsbeleid gesproken, ik kwam jullie niet tegen in de Eerlijke Verzekeringswijzer, een belangrijk onderzoek naar duurzaam beleggen. Waarom is dat?

Ja, dat is een beetje jammer, daar staan wij niet in. Daar zijn wij te klein voor. Wij hebben onszelf wel door een externe partij laten screenen op basis van de criteria van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Daar kwamen we best goed uit, maar je ziet dan wel dat bepaalde aspecten voor kleine partijen wat lastiger zijn.”

Voting en engagement, waarbij je actief deelneemt aan aandeelhoudersvergaderingen, zijn bijvoorbeeld bewezen manieren om als duurzame belegger invloed uit te oefenen op bedrijven. Maar als kleine partij met een relatief klein belegd vermogen is het moeilijk om echt een vuist te maken.”

Hoe zorgen jullie dan dat jullie goed doen met jullie beleggingen?  

“We zoeken de verbinding met andere partijen om op die manier invloed uit te oefenen. Via het Verbond van Verzekeraars lopen er bijvoorbeeld initiatieven om kleine verzekeraars met elkaar samen te brengen om impact te maken. Zo hebben we al meerdere initiatieven gesteund.”

“Een ander mooi voorbeeld is het aandelenfonds waarin wij beleggen via vermogensbeheerder Lombard Odier. Dat fonds belegde in iets waar wij niet achter stonden, in dit geval tabak. Dat hebben we bij de vermogensbeheerder aanhangig gemaakt. En zo hebben we onze vermogensbeheerder weten te overtuigen om die uitsluiting toe te voegen. Wij hadden maar een klein aandeel, maar het gaat wel om een groot fonds. Dus dat soort dingen heeft zeker effect.” 

“Daarnaast kijken we steeds meer naar impactbeleggingen. We hebben bijvoorbeeld net een hele mooie investering gedaan in een fonds dat er helemaal op gericht is om het plastic waste probleem op te lossen. Zo investeren we in scaleups die zich gespecialiseerd hebben in het reduceren van plastic, de vervanging van plastic, of manieren om plastic biodegradable te maken. In alle facetten die met plastic waste te maken hebben, heeft dit fonds interessante investeringen gedaan.”  

Zoals je net aangaf, kan klein zijn een nadeel zijn als duurzame verzekeraar. Maar heeft het ook voordelen?

“Zeker, het maakt dat we meer kunnen experimenteren. We hebben bijvoorbeeld een duurzame productlijn opgezet. Die bestond in eerste instantie naast onze reguliere schadeproducten. Toen we enige tijd proef hadden gedraaid met deze Bewust-lijn, konden we snel schakelen en besluiten om dat onderscheid los te laten. De duurzame lijn is nu de enige optie. Voor een maatschappij met een grote portefeuille en grote belangen is dit een stuk lastiger. Die wendbaarheid is echt wel een unique selling point.” 

“Verder zitten we als kleine verzekeraar heel dicht bij het intermediair, en daarmee dicht bij de klant. We horen goed terug welke behoeftes er zijn vanuit de markt. Deze korte lijnen helpen sterk in je productontwikkeling, marketing en tarifering.”

“Een ander voordeel van een kleine maatschappij, is dat je allerlei innovatieve ideeën vanuit de organisatie zelf komen kunt doorvoeren. Ik noemde het net ook al, maar bij ons wordt duurzaamheid echt door de hele organisatie heen gevoeld.” 

Je bent ook betrokken bij de oprichting van Insver. Kun je daar iets over vertellen?  

“Insver is een stichting die de verzekeringsbranche wilt verduurzamen. De ambitie is om uit te groeien tot de branchevertegenwoordiger op het gebied van duurzaamheid. We willen de spin in het web worden die verbindt om de keten te verduurzamen. Wij zijn als Ansvar één van de founding partners, er zijn ook andere verzekeraars, intermediar, branche-organisaties, schadeherstelbedrijven en andere partijen betrokken bij de oprichting.” 

“Op dit moment richten we ons specifiek op het intermediair. De adviseurs staan immers het dichtst bij de klant, en zijn voor verzekeraars en de partijen daaromheen, zoals schadeherstellers en herverzekeraars, dé schakel die verduurzaming verder kan helpen.”

Hoe moet ik dat concreet voor me zien? Moeten adviseurs en verzekeraars lid worden van Insver?  

“Oorspronkelijk was dat inderdaad het plan, dat het een platform zou worden waar je lid van kon worden, maar dat is niet de beste manier om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Daarom kijken we nu of we dat model iets kunnen kantelen. We hebben mooie tools ontwikkeld, zoals een CO2-meter, en bieden veel documentatie, trainingen en cursussen. Nu gaan we zorgen dat het zo breed mogelijk beschikbaar wordt.”

“Bij de verduurzaming zetten we concreet in op twee pijlers: de eerste is het standaard meenemen van duurzaamheid in adviesgesprekken. De tweede is het ondersteunen van het intermediair bij het maken van een verduurzamingsslag in de eigen bedrijfsvoering. Zoals ik net al zei: als je er zelf mee aan de slag gaat, komt het echt tot leven. Die ervaringen kunnen adviseurs dan ook weer meenemen naar de klant.” 

Hoe verwacht je dat de branche de komende jaren gaat verduurzamen?

“Ik denk dat het proces zeker gaat versnellen. Ten eerste omdat het gewoon nodig is. De branche wordt nu al geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. De schadelast neemt toe, en dat heeft een grote impact op de verzekerbaarheid. Dat is een sterke intrinsieke motivatie om te verduurzamen.” 

“Anderzijds is er een grote extrinsieke trigger om dat te doen. Er komt veel wet- en regelgeving op de branche af; wetgeving als de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), waarin alle grote bedrijven verplicht worden om duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren en daarover te rapporteren. Dat gaat een enorme versnelling geven, gewoon omdat je verplicht wordt beleid te maken.” 

“Kortom, ik denk dat het een overlevingscriterium wordt. Als je niets doet met duurzaamheid simpelweg niet toekomstbestendig.” 

Duurzaam verzekeren zal dus de standaard worden. Maar onderscheidt Ansvar zich dan nog wel?    

“Wij zien duurzaamheid eigenlijk niet als een concurrentieaspect. We vinden het juist een thema waarop samenwerking heel belangrijk is. Dus wat ons betreft hoeven we ook helemaal niet de duurzaamste te zijn. We hebben liever dat we met elkaar heel duurzaam zijn, dan dat wij als klein verzekeraartje een eenzame koploper zijn. Hoe meer impact we met elkaar kunnen maken, hoe beter het is.”

“We onderscheiden ons in niches als kleine, wendbare partij met een eigen duidelijke missie en visie . We zetten nu bijvoorbeeld stappen met onze recreatieverzekeringen, met een mooie groei en vernieuwende producten. Het is dus helemaal niet erg als we op het gebied van duurzaamheid niet de enige zijn!”     

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor