Socialmediatemplates Ansvaridea V2

Björn Jalving: nieuw hoofdstuk

Waar de verduurzaming in de verzekerings­sector tot voor kort vooral gebeurde op het gebied van de beleggingen en de interne bedrijfsvoering van de verzekeraars, begint duurzaamheid in toenemende mate een rol te spelen in de polisvoorwaarden en op het aanvraagformulier.

In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht geweest voor de beleggingen van verzekeraars.Zijn deze duurzaam? Hoe houden de beleg­gingen bijvoorbeeld rekening met de zeventien Sustainable Development Goals? Meer recent zagen we steeds meer duurzame verzekeringsproduc­ten op de markt komen. Denk hierbij aan herstellen in plaats van vervangen of aan meer dekking wanneer er bij het schadeherstel gewerkt wordt met duurzame materialen.

Een nieuw hoofdstuk in de verduurzaming van de verzekeringssector wordt de verzekeringsportefeuille. En hiermee het acceptatieproces en de acceptatierichtlijnen. Op basis van de EU-taxonomie wordt het voor verzeke­raars noodzakelijk om te meten in hoeverre de verzekeringsportefeuille bij­draagt aan één of meer van de zes klimaatdoelen zoals het verminderen van klimaatveranderingen en een circulaire economie. Uiteraard kan niemand in de toekomst kijken maar als ik op zondag door de Amsterdamse Waterlei­dingduinen wandel vind ik het interessant om hierover na te denken.

Verzekeraars
Verzekeraars krijgen dus de plicht om inzichtelijk te maken in hoeverre de portefeuille bijdraagt aan de zes klimaatdoelen. Met deze inzichten kan er zo­wel binnen als buiten de organisatie om beweging gevraagd worden. Tot welke strategische keuzes gaat dit bij een verzekeraar leiden? Doet de verzeke­raar wat juridisch moet? Wil de verzekeraar ieder jaar een paar procentpunt meer verduurzamen of wil de verzekeraar hierin in de markt vooroplopen? Deze keuzes zullen in de komende jaren leiden tot nieuwe producten, premies, acceptatierichtlijnen en steeds vaker ook tot hernieuwde doelgroepen voor de verzekeringsproducten.

Hierbij mogen we ook bestaande klanten niet vergeten. Het ontwikkelen van een nul-op-de­meter-woningverzekering voor nieuwe klanten is wellicht een leuk idee. Maar ook voor bestaande klanten moeten zonnepanelen, warmtepompen en aquathermie verzekerbaar zijn wanneer deze in toenemende mate gebruikt gaan worden. Daar­bij kunnen de verzekeraar en adviseur misschien zelfs wel een rol spelen om de aanschaf hiervan te stimuleren.

Adviseurs
Voor adviseurs, klanten en andere stakeholders ontstaan er hiermee nieuwe criteria om verzeke­raars op het gebied van duurzaamheid te vergelij­ken. Enerzijds kan de duurzaamheidscore van de portefeuille getoetst worden aan de wensen van de klant. Wil een bijvoorbeeld verzekerd zijn bij een verzekeraar met een niet-duurzame portefeuille? Anderzijds blijft er natuurlijk ook de praktijk van de dekking. Bij welke verzekeraar kan de klant het beste terecht met zijn elektrische auto of nul-op­de meter-woning? En hoe gaat de verzekeraar om met een klant die zijn woning juist aan het ver­duurzamen is? Moet dit allemaal worden aange­tekend op het aanvraagformulier of kent de ver­zekeraar hiervoor standaard een ruimere dekking? Kortom welke producten stellen het klantbelang centraal, ook op het gebied van duurzaamheid?

Kansen bij verduurzaming
In de rubriek 'Duurzaamheid' van VVP onderzoeken Björn Jalving en Paul Burger van Turien & Co./ Ansvarldéa kansen voor financieel adviseurs bij verduurzaming.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor