Ansvar Bewust aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand

Iedere consument leeft, koopt en heeft een inkomen. Helaas kan er schade aan een ander worden toegebracht of kunnen juridische conflicten ontstaan. Deze verzekering biedt u een unieke combinatie waarmee u verzekerd bent van een uitstekende dekking voor aansprakelijkheid en – wanneer u hiervoor kiest – rechtsbijstand. 

Hieronder vindt u een beknopte weergave van de dekking. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur, of lees de polisvoorwaarden.

Bewust aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Uitgangspunt bij al onze Bewust verzekeringen is dat deze verzekeringen aansluiten bij een duurzame levensstijl. De specifieke risico’s die met deze levensstijl gepaard gaan zijn bovendien, voor zover mogelijk, meeverzekerd.

De Bewust AVP kent dezelfde dekkingselementen als een reguliere AVP. Verzekerd is de zaak- en personenschade die u zelf veroorzaakt bij iemand anders en ook bijvoorbeeld de schade die ontstaat tijdens een vriendendienst.

Met de Bewust AVP bieden wij u ook een aantal unieke dekkingselementen:

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u als vrijwilliger actief als bestuurslid of als toezichthouder bij een vereniging of stichting waarvan het balanstotaal maximaal € 500.000 is? Wanneer u als vrijwillig bestuurslid of toezichthouder van zo’n vereniging of stichting aansprakelijk bent volgens de juridische regels, dan verzekeren wij de zuivere vermogensschade die uit deze aansprakelijkheid voortvloeit. Maar alleen als de schade niet ergens anders verzekerd is.

(Psychologische) hulpverlening

Als u letsel toebrengt aan een ander kan dat ook op u een grote impact hebben. In de verzekering is een dekking opgenomen om uw medische kosten te vergoeden die u maakt om uw ontstane psychische klachten te behandelen.

Prosumerdekking

‘Prosumer’ is een combinatie van producent en consument. Een prosumer is een verzekerde die als particulier – niet beroepsmatig – zaken vervaardigt, deze zaken aan anderen levert en hiervoor mogelijk een vergoeding ontvangt. Het kan zijn dat u een vergissing heeft gemaakt bij het vervaardigen van zaken, waardoor die zaak schade aan (spullen van) iemand anders veroorzaakt. De prosumerdekking vergoedt de schade van degene die schade heeft geleden, óók als u een vergoeding voor het vervaardigen heeft gekregen en ongeacht de vraag wie aansprakelijk is.

Voor deze drie unieke elementen geldt een maximale vergoeding, zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Rechtsbijstandverzekering

Al vele jaren bieden wij met succes deze rechtsbijstandverzekering aan tegen een aantrekkelijk tarief. Hiermee verlagen wij de drempel voor relaties om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Veel mensen willen wel een rechtsbijstandverzekering maar zien vaak op tegen de hoge premie. Ook de pakketkorting, die maximaal 15% bedraagt, is gewoon van toepassing op deze verzekering. Kortom, goed geregeld!

De modules Consument & Wonen en Inkomen zijn altijd verzekerd. U bent dan o.a. verzekerd wanneer:

 • iemand anders u schade toebrengt en u wilt deze schade verhalen op die persoon;
 • u een conflict heeft met een zorgverlener over een medische fout;
 • u een conflict heeft over goederen of diensten die u koopt;
 • u een conflict heeft met uw buren, of
 • u een conflict heeft dat te maken heeft met uw arbeidsovereenkomst of sociale verzekeringen.

De verzekering kent geen wachttijd. Dat betekent dat u vanaf de begindatum van uw verzekering recht heeft op juridische hulp. U kunt aanspraak maken op rechtsbijstand als het financiële belang tenminste € 500 bedraagt (= franchise).

Modules Verkeer en Fiscaal & Scheidingsmediation

U kunt ervoor kiezen deze modules mee te verzekeren. Met de module Verkeer heeft u dekking voor conflicten die ontstaan door een gebeurtenis tijdens verkeersdeelname, tijdens het slepen van uw motorrijtuig of bij inname van uw rij- of vaarbewijs. Voor deze module geldt de hierboven genoemde franchise niet.

De module Fiscaal & Scheidingsmediation helpt u o.a. bij conflicten die te maken hebben met fiscaal recht en bij de ontbinding van uw huwelijk of het opstellen van een ouderschapsplan.

De aansprakelijkheidsverzekering wordt aangeboden door AnsvarIdéa en de rechtsbijstandverzekering wordt uitgevoerd door Anker Rechtshulp.

Wat verzekeren wij niet?

Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen waarbij schade niet verzekerd is. Raadpleeg de voorwaarden voor de exacte omschrijving.

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

Bewust AVP

 • schade door ernstige conflicten (molest), natuurrampen, atoomkernreacties, fraude en/of het niet nakomen van verplichtingen;
 • schade veroorzaakt door seksuele of seksueel getinte gedragingen;
 • schade veroorzaakt met opzet;
 • schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen. Er is wel dekking voor elobikes (tot 25 km/uur) en motorisch voortbewogen speelgoed en gebruiksvoorwerpen (tot 20 km/uur);
 • schade veroorzaakt met of door (lucht)vaartuigen. Er is wel dekking voor drones (tot 25 kg), kitesurfen, parachutespringen en kleine vaartuigen zoals paddle- en supboards, kano’s en roeiboten. Ook verzekeren wij schade door (elektrische) waterfietsen (maar niet als met de elektrische waterfiets een snelheid van meer dan 25 kilometer per uur kan worden bereikt).

Rechtsbijstand:

 • u wist bij het afsluiten van deze verzekering al dat u juridische hulp nodig zou hebben. Of u kon dit redelijkerwijs verwachten;
 • uw conflict heeft ermee te maken dat u het niet eens bent met regels of wetten die de overheid heeft gemaakt en die voor iedereen gelden;
 • uw conflict heeft te maken met illegale activiteiten in en/of illegaal gebruik van uw eerste woning;
 • u heeft een conflict over aankoop van een tweedehands motorrijtuig of (lucht)vaartuig, of reparatie uw motorrijtuig of (lucht)vaartuig zonder schriftelijke garantie;
 • uw conflict heeft te maken met een kansspel. Bijvoorbeeld een loterij of prijsvraag;
 • uw conflict heeft te maken met het personen- en familierecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten, een offerte ontvangen of de verzekering afsluiten? Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur. Heeft u die nog niet? Zoek dan een adviseur bij u in de buurt via de zoekfunctie onderaan deze pagina.

Let op:
Deze verzekering kan alleen worden aangevraagd als het pakket bestaat uit minimaal één andere verzekeringDe verzekeringskaart komt voort uit een Europese richtlijn. De verzekeringskaart helpt u in de oriëntatiefase op weg bij de keuze voor een verzekering. De verzekeringskaart biedt productinformatie. Er staat kort en bondig waarvoor de verzekering dekking biedt. Ook vindt u terug wat er van de verzekering is uitgesloten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor