Bewust Camperverzekering

U kiest waar uw camperverzekering aan moet voldoen. De wettelijke verplichte verzekering tegen aansprakelijkheid (WA) kunt u uitbreiden met (beperkt) casco, inboedel, rechtsbijstand, ongevallen inzitten en/of schade-inzittenden. Hulpverlening is automatisch verzekerd. Kiest u ook voor (beperkt) casco? Dan kunt u ook de dekking voor pechhulp afsluiten, en bovendien is uw luifel dan standaard verzekerd tot € 2.500. Mocht uw luifel duurder zijn, dan kunt u het meerdere uiteraard ook verzekeren. Zeer veel mogelijkheden dus.

Extra korting naast uw eerste voertuig

De schadevrije jaren van uw personenauto tellen ook mee bij het bepalen van de premie van uw camperverzekering. Uw auto hoeft hiervoor niet bij ons verzekerd te zijn. Wij ontvangen dan graag een kopie van het polisblad van de autoverzekering voor onze administratie.

Uitstekende vergoedingen

De casco verzekering biedt naar keuze 4 of 6 jaar dekking op basis van nieuwwaarde. Wordt uw camper in deze tijd gestolen of raakt deze totaal verloren? Dan ontvangt u de nieuwwaarde tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag. Ook bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor 4 jaar aankoopgarantie. In dit geval ontvangt u de aankoopwaarde van de camper (onder aftrek van de waarde van de restanten) tot maximaal het verzekerd bedrag.

Neemt u contact op met uw assurantieadviseur voor een persoonlijk verzekeringsaanbod.

Hulpverlening en pechhulp

De dekking Hulpverlening geldt als op uw polis staat dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). U krijgt hulp in Nederland of in het buitenland als de camper uitvalt door een verkeersongeval. Pechhulp kunt u meeverzekeren als u ook kiest voor de (beperkt) casco dekking. U heeft dan ook recht op hulp als de camper uitvalt door pech, zoals bij een lekke band of een lege accu.

Verhuur

Campers staan gemiddeld 11 maanden per jaar stil. Als u de camper verhuurt in de periode dat u hem zelf niet gebruikt, kunnen meer liefhebbers genieten van deze vrije manier van reizen. Als eigenaar genereert u bovendien extra inkomsten. Door campers met elkaar te delen, hoeven minder nieuwe campers te worden geproduceerd en dat is goed voor het milieu. De productie van auto’s zorgt immers voor forse CO2-uitstoot. CO2-uitstoot draagt bij aan opwarming van de aarde, en dat moeten we gezamenlijk zien te voorkomen.

Wilt u de camper verhuren? Sluit dan de dekking verhuur af. Uw adviseur helpt hier graag bij. Wij rekenen een premietoeslag en vermelden de dekking verhuur op uw polis. U kunt de camper dan met een gerust hart uitlenen!

Wat verzekeren wij niet? 

Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen waarbij schade niet verzekerd is. Raadpleeg de voorwaarden voor de exacte omschrijving.

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

  • schade door ernstige conflicten (molest), natuurrampen, atoomkernreacties, fraude of opzet;
  • schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder onder invloed was van alcohol, drugs, medicijnen, lachgas of een ander bedwelmend of opwekkend middel;
  • schade die is veroorzaakt bij de voorbereiding op of deelname aan wedstrijden;
  • schade als u het hele jaar in uw camper woont (permanente bewoning).

Verder kunnen er per dekking nog uitsluitingen gelden. Bijvoorbeeld:

  • schade aan zaken van derden die u vervoert, bewaart of huurt (WA);
  • personenschade van de bestuurder van de camper (WA);
  • uitval van de camper door overbelasting (Hulpverlening);
  • schade door slijtage, onvoldoende onderhoud of ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden ((beperkt) Casco);
  • geschillen over exploitatie (Rechtsbijstand);
  • schade van personen die zich niet op een zitplaats bevinden (Ongevallen inzittenden/Schade inzittenden).

Tenslotte

Wilt u meer informatie over deze verzekering? Of wilt u de verzekering afsluiten? Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur.De verzekeringskaart komt voort uit een Europese richtlijn. De verzekeringskaart helpt u in de oriëntatiefase op weg bij de keuze voor een verzekering. De verzekeringskaart biedt productinformatie. Er staat kort en bondig waarvoor de verzekering dekking biedt. Ook vindt u terug wat er van de verzekering is uitgesloten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor