Missie en Visie

Onze missie – waarom zijn wij hier (“het hogere doel”)

Onderscheidend

Wij voorzien op een maatschappelijk verantwoorde wijze in onderscheidende verzekeringsproducten en dienstverlening. Hiermee dragen wij bij aan het succes van onze assurantieadviseurs en de risicobescherming van onze klanten.

Relevant

Door hoge kwaliteit en onderscheidende oplossingen te bieden willen wij relevant zijn voor ons distributiekanaal en onze klanten. Dit doen wij vanuit een betrokkenheid die merkbaar en betekenisvol is. Onze producten en diensten worden voortdurend onderhouden en aangepast op de behoeften van onze adviseurs en hun klanten.

Benaderbaar

Voor assurantie adviseurs zijn wij een betrouwbare partner die meedenkt, empathie heeft voor zijn uitdagingen als ondernemer en waarin persoonlijke interactie centraal staat. Onze benaderbaarheid en responsiviteit maakt ons een voor de adviseur relevante partij. Wij zijn gericht op een succesvolle langdurige samenwerking en een hoge klanttevredenheid.

Inspirerend

Diezelfde betrokkenheid uit zich in een rol als sociaal werkgever in een prettige en inspirerende werkomgeving. Het werkplezier en de ontwikkeling van onze medewerkers zijn strategische speerpunten in ons beleid. De prettige cultuur die wij gezamenlijk onderhouden stelt onze medewerkers in staat de dienstverlening voor onze adviseurs en klanten zo goed mogelijk te verrichten.

Betrokken

Onze maatschappelijke betrokkenheid brengen wij tot uiting in onze bedrijfscultuur en het stimuleren van onze medewerkers in het centraal stellen van het welzijn van onze adviseurs en hun klanten. Het maatschappelijk belang is een belangrijke factor in de keuzes die wij als organisatie maken, zowel gericht op waar wij in beleggen, de producten die wij ontwikkelen als de wijze waarop wij omgaan met onze relaties. Dit ook gericht op een gezonde bedrijfsvoering wat mede tot uiting komt in een toereikend rendement.

Onze visie – waar gaan wij naartoe ? (“het gewaagde doel”)

Voor een succesvolle realisatie van de kansen zoals wij die zien, is een goede samenwerking met het intermediair essentieel. Alleen wanneer de belofte van goede dienstverlening en onderscheidende producten wordt waargemaakt zal de assurantieadviseur de keuze voor Ansvar en Turien & Co. maken. Het “gewaagde doel” waar naar gestreefd wordt is dan ook als volgt:

Wij streven er naar de hoogstgewaardeerde aanbieder van onderscheiden verzekeringsproducten en -diensten te zijn voor de met ons samenwerkende assurantieadviseurs.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Adress}}
{{advisor.PhoneNumber}}