UBO

Voor al onze zakelijke klanten moeten wij kunnen vaststellen wie de UBO(’s) is/zijn en deze toetsen aan de Sanctielijsten. Dit gebeurt bij aanvang van de verzekering, periodiek (éénmaal per twee jaar) en naar aanleiding van relevante wijzigingen in het KvK-register (bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe UBO wordt toegevoegd of andere van belang zijnde personen voor uw bedrijf).

Klik hieronder op de knop om het invulbare UBO-formulier te openen en te downloaden.Klik hier voor de Engelse versie. 

Wie zijn uw UBO’s?

Voor het door of namens de verzekeraar uit te voeren cliëntenonderzoek wordt de UBO vastgesteld volgens onderstaande criteria.

Is uw organisatie een rechtspersoon,
zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO de natuurlijke persoon die:
  • direct of indirect 25% of meer van de aandelen of het eigendomsbelang houdt cq economisch gerechtigd is 25% of meer van de stemrechten bij de algemene vergadering van aandeelhouders of van de stemmen bij statutenwijziging van de rechtspersoon kan uitoefenen;
  • bijzondere zeggenschap heeft (hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten);
  • feitelijke zeggenschap (*) heeft over uw organisatie.

Let op: wanneer de aandelen van uw organisatie in handen gegeven zijn van een Stichting Administratiekantoor is het mogelijk dat de certificaathouders hiervan zich op basis van bovenstaande criteria kwalificeren als UBO.

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv, maatschap of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO een natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van 25% of meer, dan wel 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

Als er naar uw mening geen UBO aan te wijzen is, dan verzoeken wij u op het formulier de gegevens te vermelden van de natuurlijke personen die namens uw organisatie bevoegd zijn bestuursbesluiten te nemen en te tekenen (ook wel pseudo-UBO genoemd).


(*) Van feitelijk zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:
(i) de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,
(ii) de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
(iii) op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie, of
(iv) het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.

Let op: Er moet altijd een (pseudo-) UBO aangewezen worden. Is een rechtspersoon bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die daarvan bestuurder is de UBO.


Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor