Aansprakelijkheids- en rechtsbijstandscombinatie

Iedere consument leeft, koopt en heeft een inkomen. Helaas kunnen hierbij juridische conflicten ontstaan of schade aan een ander worden toegebracht. Deze verzekering biedt een unieke combinatie waarmee u verzekerd bent van een uitstekende dekking voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Uniek bij Ansvar

Al vele jaren voeren wij met succes deze verzekering tegen een aantrekkelijk tarief. Hiermee verlagen wij de drempel voor relaties om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Veel mensen willen wel een rechtsbijstandverzekering maar hikken vaak op tegen de hoge premie hiervoor. Ook de pakketkorting, die maximaal 15% bedraagt, is gewoon van toepassing op deze verzekering. Kortom, goed geregeld!

Combinatie

De aansprakelijkheidsverzekering wordt aangeboden door AnsvarIdéa en de rechtsbijstandverzekering wordt uitgevoerd door Anker Rechtshulp. De gecombineerde verzekering maakt deel uit van ons Idéaalpakket. Als u de verzekering afsluit zijn de volgende dekkingen altijd inbegrepen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), en;
 • Rechtsbijstand, waarbij standaard verzekerd zijn:
  - module Consument & Wonen
  - module Inkomen
  De dekking voor rechtsbijstand kunt u uitbreiden met
  - module Verkeer
  - module Fiscaal & Scheidingsmediation

Wat bieden we bij de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandcombinatie?

Hieronder vindt u een beknopte weergave van de dekking. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur, of lees de polisvoorwaarden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Met een AVP verzekert u de schade die u zelf veroorzaakt bij iemand anders. Het moet dan gaan om schade aan spullen (zaakschade) of schade aan personen (letselschade). U hoeft de schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Ook schade door uw partner, kinderen, andere inwonende gezinsleden, voor studie uitwonende kinderen, logés of huisdieren is verzekerd. Heeft u een eigen woning? Of bezit u een vakantiewoning? Dan is ook schade door die woning verzekerd. Als u aansprakelijk bent voor de ontstane schade, dan vergoeden wij deze zoals omschreven is in de voorwaarden. U kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van € 1.250.000 of € 2.500.000 per gebeurtenis.

Vriendendienst, sport en spel, oppassituaties
U bent vaak volgens de wet niet aansprakelijk als u een vriendendienst verricht, bijvoorbeeld als u per ongeluk schade veroorzaakt terwijl u een ander helpt. Ook bij schade ontstaan tijdens sport of spel geldt een verhoogde drempel voor het aansprakelijk stellen van deelnemers. En een oppas aanvaardt als het ware dat er tijdens het passen op uw kind of huisdier iets kapot kan gaan. Ondanks dat in deze situaties geen sprake is van aansprakelijkheid kunt u tóch een beroep doen op uw verzekering. De schade wordt betaald tot maximaal € 15.000 per gebeurtenis.

Rechtsbijstandverzekering

De modules Consument & Wonen en Inkomen zijn altijd verzekerd. U bent dan o.a. verzekerd wanneer

 • iemand anders u schade toebrengt en u wilt deze schade verhalen op die persoon;
 • u een conflict heeft met een zorgverlener over een medische fout;
 • u een conflict heeft over goederen of diensten die u koopt;
 • u een conflict heeft met uw buren, of
 • u een conflict heeft dat te maken heeft met uw arbeidsovereenkomst of sociale verzekeringen.

De verzekering kent geen wachttijd. Dat betekent dat u vanaf de begindatum van uw verzekering recht heeft op juridische hulp. U kunt aanspraak maken op rechtsbijstand als het financiële belang tenminste € 500 bedraagt (= franchise).

Moet u aan een buitenlandse overheid een borgsom betalen in een conflict dat bij ons is verzekerd? Wij betalen de borgsom, namens u, rechtstreeks aan de buitenlandse overheid tot maximaal € 65.000. Als een ander u schade toebrengt en deze schade moet vergoeden maar dit niet kan, dan vergoeden wij u toch maximaal € 1.500 per conflict.

Modules Verkeer en Fiscaal & Scheidingsmediation
U kunt ervoor kiezen deze modules mee te verzekeren. Met de module Verkeer heeft u dekking voor conflicten die ontstaan door een gebeurtenis tijdens verkeersdeelname, het slepen van uw motorrijtuig of bij inname van uw rij- of vaarbewijs. Voor deze module geldt de hierboven genoemde franchise niet.

De module Fiscaal & Scheidingsmediation helpt u o.a. bij conflicten die te maken hebben met fiscaal recht en bij de ontbinding van uw huwelijk of het opstellen van een ouderschapsplan.

Wat verzekeren wij niet?

Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen waarbij schade aan derden niet verzekerd is. Raadpleeg de voorwaarden voor de exacte omschrijving.

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

AVP:

 • schade door ernstige conflicten (molest), natuurrampen, atoomkernreacties, fraude en/of het niet nakomen van verplichtingen;
 • schade veroorzaakt door seksuele of seksueel getinte gedragingen;
 • schade veroorzaakt met opzet;
 • schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen. Er is wel dekking voor elobikes (tot 25 km/uur) en motorisch voortbewogen speelgoed en gebruiksvoorwerpen (tot 16 km/uur);
 • schade veroorzaakt met of door (lucht)vaartuigen. Er is wel dekking voor drones (tot 25 kg), kitesurfen, parachutespringen en kleine vaartuigen zoals paddle- en supboards, kano’s en roeiboten. Ook verzekeren wij schade door (elektrische) waterfietsen (maar niet als met de elektrische waterfiets een snelheid van meer dan 25 kilometer per uur kan worden bereikt).

Rechtsbijstand:

 • u wist bij het afsluiten van deze verzekering al dat u juridische hulp nodig zou hebben. Of u kon dit redelijkerwijs verwachten;
 • uw conflict heeft ermee te maken dat u het niet eens bent met regels of wetten die de overheid heeft gemaakt en die voor iedereen gelden;
 • uw conflict heeft te maken met illegale activiteiten in en/of illegaal gebruik van uw eerste woning;
 • u heeft een conflict over aankoop van een tweedehands motorrijtuig of (lucht)vaartuig, of reparatie uw motorrijtuig of (lucht)vaartuig zonder schriftelijke garantie;
 • uw conflict heeft te maken met een kansspel. Bijvoorbeeld een loterij of prijsvraag;
 • uw conflict heeft te maken met het personen- en familierecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten, een offerte ontvangen of de verzekering afsluiten? Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur. Heeft u die nog niet? Zoek dan een adviseur bij u in de buurt via de zoekfunctie onderaan deze pagina.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor